• header
  • header
  • header

Logistikcenter

TOLEKAs säkerhetsbelysning tillsammans med TOLEKAs övriga sortiment bidrar till ökad säkerhet för logistikcenter, oavsett om det gäller säkerheten vid lossning och lastning eller vid lagerhanteringen.

Genom att belysa ovanifrån med linjer och symboler så som övergångsställen eller stopptecken kan man styra truck- och gångtrafiken vilket kan vara avgörande för säkerheten på vissa avdelningar. Att sedan ha flexibiliteten att kunna flytta redan installerade armaturer tillmötesgår verksamhetens föränderliga skede.

Säkerhetsbelysning säkerställer därmed förbättrad säkerhet och ökad produktivitet på ett logistikcenter.

TOLEKA har under åren sedan starten 1985 samlat på sig bred kunskap och erfarenhet gällande säkerhet i olika typer av industrimiljöer. Säkerhet för oss är en kombination av kvalitet och funktion.

Vi har levererat flertalet kundanpassade lösningar för logistikcenter där man via en kontrollpanel hanterar olika flöden efter olika händelser. Till exempel kan man aktivera en stoppsymbol vid ett övergångsställe när en truck närmar sig, eller aktivera en varning om lastbilen rör sig vid lossning. Eller så har man statiska lösningar t.ex. numrering av pallställage, gångar eller för att markera en tillfällig uppställningsplats för pallar.

Portar

bildexmeple1

Förtydliga till vilken port en lastbil ska åka till. Med våra linjer kan ni enkelt skapa röda eller gröna linjer för att tydligt visa vilken port som chauffören ska åka till. Används med fördel när det är mörkt eller dåligt väder. Dessa linjer används då även som guidelinjer så att chauffören ej backar för långt och kör in i porten. Läs mer

Pallställage

Styr trafiken rätt vid högt trafikerade gångar vid pallställen, använd till exempel ett rött kryss & en grön pil för att få ett följsamt flöde och undvika olyckor. Ni kan även numrera eller bokstavera de olika pallställen så att truckförarna enkelt kan se vilka de ska till. Läs mer

bildexmeple1

Uppställningsplatser

bildexmeple1

Vid uppställning av pallar är det viktigt att dessa står rätt i förhållande till lokalen. När klistermärkena eller färgen försvinner på marken är det lätt hänt att denna fördelning blir fel. Med vår säkerhetsbelysning vet ni att det alltid kommer att se likadant ut när ni ställer upp pallarna. Antingen kan ni använda linjer, eller t.ex. ett “L” för att tydligt markera vart pallarna ska stå. Läs mer

Gångvägar

Öka säkerheten för er personal genom att säkerställa att gångvägen alltid är synlig oavsett hinder på vägen eller under olika ombyggnationern. Ur ett längre perspektiv är detta en kostnadseffektivare lösning, än traditionell målning eller klistermärken. Kombinera gångvägarna med våra LED-projektorer för att enkelt kunna spärra av farliga områden, markera för trucktrafik, eller skapa utrymningsvägar. Läs mer

Övergångsställen

bildexmeple1

Skapa övergångsställen för att på ett enkelt sätt öka säkerheten och tydligt markera en säker övergång. Används framförallt vid högt trafikerade områden samt vid ombyggnationer. Finns i en mängd olika variationer på övergångsställen samt olika installationshöjder. Används med fördel i kombination med smart styrning för att t.ex. kunna detektera trucktrafik och stoppa gångtrafiken.

Alternativt andra LED-projektorer för att skapa gångvägar eller andra symboler som t.ex. ett stop tecken. Detta är ett effektivare sätt att öka säkerheten och inte behöva använda färg eller klistermärken som slits bort med tiden. Läs mer

Utrymningvägar

Det är viktigt att ha rätt utrustning för nödsituationer, såsom utrymningslinjer, för att arbetaren eller besökaren i området kan evakuera säkert och snabbt vid behov. TOLEKAs Säkerhetsbelysning är en ny typ av utrustning som används för att underlätta snabb och säker evakuering i nödsituationer. TOLEKA säkerhetsbelysning projicerar utrymningslinjen ovanifrån och därmed påverkas ej av slitage eller smutsiga miljöer. Tillsammans med linjer så kan man projicera pilar och "springande gubben” för att förtydliga utrymningsvägen. Man kan dessutom förtydliga med röda kryss och gröna pilar för att styra personer i fara till en säker utgång. Läs mer

bildexmeple1

Kontrollpanel

TOLEKA erbjuder även smarta lösningar med sensorer och tillhörande kontrollpanel för att på ett enkelt och smart sätt aktivera vår säkerhetsbelysning t.ex. när en person närmar sig en utgång med skymd sikt. Vår sensor känner då av att personen närmar sig dörren och inte går ifrån den. Genom att använda detta system tänds säkerhetsbelysning när det är risk för fara och påkallar då extra uppmärksamhet.
En annan typisk applikation är att styra övergångsställen i kombination med stopptecken med detta system, för att stoppa gångtrafiken när ett fordon närmar sig. Läs mer

Några utav våra kundcase