Industrisäkerhet

Varje industriell miljö är unik och har olika förutsättningar när det gäller att kunna upprätta personsäkerhet för personal och besökare. Med TOLEKAs Säkerhetsbelysning så har vi tagit fram olika lösningar för att öka säkerheten på industrier. Säkerhetsbelysning är en lösning som är flyttbar vid förändringar i produktion eller vid ombyggnationer. En lösning som fungerar i både smutsiga och rena miljöer.

TOLEKA har under åren sedan starten 1985 samlat på sig bred kunskap och erfarenhet gällande säkerhet i olika typer av industrimiljöer. Säkerhet för oss är en kombination av kvalitet och funktion.

Säkerhetsbelysning är en viktig komponent för industrisäkerhet, som säkerställer att industrin kan förbättra säkerheten och öka produktiviteten samt identifiera och undvika farliga områden. Användningen av LED-tekniken för säkerhetsändamål har blivit allt mer populär på grund av dess energieffektivitet och långa livslängd.

Gångvägar

Öka säkerheten för er personal genom att säkerställa att gångvägen alltid är synlig, oavsett hinder på vägen eller under olika ombyggnationer. Ur ett längre perspektiv är detta en kostnadseffektivare lösning, än traditionell målning eller klistermärken. Kombinera gångvägarna med våra LED-projektorer för att enkelt kunna spärra av farliga områden, markera för trucktrafik, eller skapa utrymningsvägar.

Finns i flera modeller för olika installationshöjder samt olika färger: Grön, Gul, Blå, Röd. Läs mer

Övergångsställen

Skapa övergångsställen för att på ett enkelt sätt öka säkerheten och tydligt markera en säker övergång. Används framförallt vid högt trafikerade områden samt vid ombyggnationer. Finns i en mängd olika variationer på övergångsställen samt olika installationshöjder. Används med fördel i kombination med smart styrning för att t.ex. kunna detektera trucktrafik och stoppa gångtrafiken.

Alternativt andra LED-projektorer för att skapa gångvägar eller andra symboler som t.ex. ett stopptecken. Detta är ett effektivare sätt att öka säkerheten på och inte behöva använda färg eller klistermärken som slits bort med tiden. Läs mer

bildexmeple1

Avspärrningar

bildexmeple1

Spärra enkelt av farliga områden där personer ej får vistas med till exempel rött kryss, stopptecken eller andra symboler som varnar för fara. Används även vid ombyggnationer där ingångar och riskområden kan förändras under projektets gång. Flytta enkelt armaturerna istället för att delvis stoppa produktionen och måla om dessa områden. Läs mer

Utrymningsvägar

Det är viktigt att ha rätt utrustning för nödsituationer, såsom utrymningslinjer, så att arbetaren eller besökaren i området kan evakuera säkert och snabbt vid behov. TOLEKAs Säkerhetsbelysning är en ny typ av utrustning som används för att underlätta snabb och säker evakuering i nödsituationer.

TOLEKA säkerhetsbelysning projicerar utrymningslinjen ovanifrån och påverkas därmed ej av slitage eller smutsiga miljöer. Tillsammans med linjer kan man projicera pilar och "springande gubben” för att förtydliga utrymningsvägen. Man kan dessutom förtydliga med röda kryss och gröna pilar för att styra personer i fara till en säker utgång. Läs mer

bildexmeple1

Kontrollpanel

TOLEKA erbjuder även smarta lösningar med sensorer och tillhörande kontrollpanel för att på ett enkelt och smart sätt aktivera vår säkerhetsbelysning t.ex. när en person närmar sig en utgång med skymd sikt. Vår sensor känner då av att personen närmar sig dörren och inte går ifrån den. Genom att använda detta system tänds säkerhetsbelysning när det är risk för fara och påkallar då extra uppmärksamhet.

En annan typisk applikation är att styra övergångsställen i kombination med stopptecken med detta system, för att stoppa gångtrafiken när ett fordon närmar sig. Läs mer

Några utav våra kundcase