• plchldr.co Green
  • plchldr.co Orange
  • plchldr.co Black

Informativa lösningar

Att kunna projicera istället för att måla på golv skapar en flexibilitet och ökad säkerhet man varken sliter ut eller täcker över markeringen. Det finns massvis av olika symboler man kan välja mellan, eller helt enkelt ta fram en egen symbol.

Många kunder ser ett mervärde i att kunna påvisa vad en person eller exempelvis pallar skall stå genom att projicera symboler för detta. Andra använder säkerhetsbelysning som en besöksguide med blåa linjer för att markera var besökares rutt är på industriområdet.

Säkerhetsbelysning är ett effektivt sätt att påvisa något oavsett om det är informativt, fara eller ett riskområde.

Placering av personer och pallar

bildexmeple1

Informera personal som exempelvis står och jobbar vid ett rullande band vad som sker, eller vart de ska stå placerade. Samma princip gäller vid placering av pallar och gods, där vi kan markera vart detta ska stå och tydligt numrera de olika facken. Läs mer

Kontrollpanel

TOLEKA erbjuder även smarta lösningar med sensorer och tillhörande kontrollpanel för att på ett enkelt och smart sätt aktivera vår säkerhetsbelysning t.ex. när en person närmar sig en utgång med skymd sikt. Vår sensor känner då av att personen närmar sig dörren och inte går ifrån den. Genom att använda detta system tänds säkerhetsbelysning när det är risk för fara och påkallar då extra uppmärksamhet.

En annan typisk applikation är att styra övergångsställen i kombination med stopptecken med detta system, för att stoppa gångtrafiken när ett fordon närmar sig. Läs mer

Några utav våra kundcase