Säkerhetsbelysning

Säkerhetsbelysning som tar er arbetsplats säkerhet till en ny nivå. Utvecklad för att ersätta traditionellt målad eller självhäftande varselmärkning på golvytor för gångvägar, utrymningsvägar och avspärrningar. Minska arbetsplatsolyckor och samtidigt effektivisera er arbetsplats utan att behöva stoppa verksamheten vid förbättring av målade markeringar med hjälp av vår säkerhetsbelysning med LED-projektorer. TOLEKAs säkerhetsbelysning ger en oöverträffad synbarhet för utrymningsvägar samt nödutgångar eller avspärrningar, då belysningen sker ovan ifrån via en varselprojektor är lösningen fullt fungerade i smutsiga eller höjdskiftande miljöer med nödbelysningsfunktion som option.

Industrisäkerhet

industrisäkerhet

Varje industriell miljö är unik och har olika förutsättningar när det gäller att kunna upprätta personsäkerhet för personal och besökare. Med TOLEKAs Säkerhetsbelysning så har vi tagit fram olika lösningar för att öka säkerheten på industrier. Säkerhetsbelysning är en lösning som är flyttbar vid förändringar i produktion eller vid ombyggnationer. En lösning som fungerar i både smutsiga och rena miljöer.

TOLEKA har under åren sedan starten 1985 samlat på sig bred kunskap och erfarenhet gällande säkerhet i olika typer av industrimiljöer. Säkerhet för oss är en kombination av kvalitet och funktion.

Säkerhetsbelysning är en viktig komponent för industrisäkerhet, som säkerställer att industrin kan förbättra säkerheten och öka produktiviteten samt identifiera och undvika farliga områden. Användningen av LED-tekniken för säkerhetsändamål har blivit allt mer populär på grund av dess energieffektivitet och långa livslängd. Läs mer

Trucksäkerhet

Med TOLEKAs Säkerhetsbelysning för truckar så ökar man säkerheten för gångtrafikanter samt att truckförare uppfattar andra truckar tidigare och kan därmed anpassa hastighet och vägval för att undvika en eventuell kollision. Genom att belysa framför gafflarna samt baktill och på sidorna av trucken tydliggörs dess position och riskområde samt ökar personskyddet.

TOLEKAs Säkerhetsbelysning för truckar i kombination med lösningar för fasta installationer såsom gångvägar, avspärrningar samt övergångsställen skapar en säkrare arbetsplats och trygghet för personer i området. Läs mer

Traverslösningar

traverssäkerhet

Säkerhetsbelysningslösningar för traverser har blivit en väsentlig aspekt av industrisäkerhet på senare tid då man kan belysa traversens riskområde. En travers används för att flytta laster horisontellt på industrier och liknande verksamheter. Vid traversens förflyttning av gods så utgörs en betydande fara för personer i dess närhet.

Nyttjande av Säkerhetsbelysning på traverser skapar en tydlighet om dess riskområde och kan även ge bättre sikt över traversens förflyttning och därmed förebygga eventuella skador som ej behöver vara relaterade till personskador. Läs mer

Logistikcenter

TOLEKAs säkerhetsbelysning tillsammans med TOLEKAs övriga sortiment bidrar till ökad säkerhet för logistikcenter, oavsett om det gäller säkerheten vid lossning och lastning eller vid lagerhanteringen.

Genom att belysa ovanifrån med linjer och symboler så som övergångsställen eller stopptecken kunna styra truck- och gångtrafiken kan vara avgörande för säkerheten på vissa avdelningar. Att sedan ha flexibiliteten att kunna flytta redan installerade armaturer tillmötesgår verksamhetens föränderliga skede.

Säkerhetsbelysning säkerställer därmed förbättrad säkerhet och ökad produktivitet på ett logistikcenter.

TOLEKA har under åren sedan starten 1985 samlat på sig bred kunskap och erfarenhet gällande säkerhet i olika typer av industrimiljöer. Säkerhet för oss är en kombination av kvalitet och funktion.

Vi har levererat flertalet kundanpassade lösningar för logistikcenter där man via en kontrollpanel hanterar olika flöden efter olika händelser. T.ex. kan man aktivera en stoppsymbol vid ett övergångsställe när en truck närmar sig, eller aktivera en varning om lastbilen rör sig vid lossning. Eller så har man statiska lösningar t.ex. numrering av pallställage, gångar eller för att markera en tillfällig uppställningsplats för pallar. Läs mer

logistikcenter

Informativa lösningar

informativa-losningar

Att kunna projicera istället för att måla på golv, skapar en flexibilitet och ökad säkerhet då man varken sliter ut eller täcker över markeringen. Det finns massvis av olika symboler man kan välja mellan eller helt enkelt ta fram en egen symbol.

Många kunder ser ett mervärde att kunna påvisa vad en person eller exempelvis pallar skall stå genom att projicera symboler för detta. Andra använder säkerhetsbelysning till besöksguide med blåa linjer för att markera vart besökares rutt är på industriområdet.

Säkerhetsbelysning är ett effektivt sätt att påvisa något oavsett om det är informativt, fara eller riskområde. Läs mer

Några utav våra kundcase